các khóa học

Lớp học

xếp hạng

Tên

SINH HỌC 12 - Khoá nền tảng - Luyện thi THPT Quốc Gia 2023
Giảng viên Thạc sĩ Lý Hải Đường
1311 Lượt xem

499,000 đ


Vật Lý 12 - Khoá nền tảng - Luyện thi THPT Quốc Gia 2023
Giảng viên Thạc sĩ Nguyễn Thị Ánh Xuân
622 Lượt xem

499,000 đ


NGỮ VĂN 12 - Khoá nền tảng - Luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023
Giảng viên Thạc sĩ Lê Thị Quỳnh Trang
324 Lượt xem

499,000 đ


4

TIẾNG ANH 12 - Khoá luyện đề - Luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023
Giảng viên Hoàng Thị Lệ
87 Lượt xem

499,000 đ


5

SINH HỌC 12 - Khoá luyện đề - Kỹ năng giải đề thi THPT Quốc Gia 2023
Giảng viên Thạc sĩ Lý Hải Đường
62 Lượt xem

499,000 đ


6

ĐỊA LÝ 12 - Khoá nền tảng - Luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023
Giảng viên Thạc sĩ Lê Văn Tùng
54 Lượt xem

499,000 đ


7

NGỮ VĂN 12 - Tổng hợp kỹ năng làm bài thi THPTQG môn Văn 2023
Giảng viên Thạc sĩ Lê Thị Quỳnh Trang
13 Lượt xem

499,000 đ


8

Tiếng anh 12 - Khoá nâng cao - Luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023
Giảng viên Thạc sĩ Bùi Thị Khánh Hưng
12 Lượt xem

599,000 đ


9

Vật lý 12 - Khoá nâng cao - Luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023
Giảng viên Thạc sĩ Nguyễn Thị Ánh Xuân
10 Lượt xem

1,180,000 đ


10

Tiếng Anh 12 - Khoá luyện đề - Luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023
Giảng viên Thạc sĩ Bùi Thị Khánh Hưng
8 Lượt xem

599,000 đ


11

Tiếng anh 12 - Khoá nền tảng - Luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023
Giảng viên Thạc sĩ Bùi Thị Khánh Hưng
4 Lượt xem

499,000 đ