CHÍNH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN

1. Đối tượng:

- Cộng tác viên (ngoại trừ giáo viên của khóa học, bộ đề đó) là tất cả các cá nhân có ký kết hợp đồng CTV với Edushop.

- Mỗi CTV sẽ được cấp 1 mã giới thiệu

- Khách hàng của CTV sẽ nhập mã CTV khi đăng ký app Edushop hoặc nhập mã CTV khi thanh toán trên website Edushop.vn.

- CTV sẽ được hưởng chiết khấu khi khách hàng của CTV hoàn tất bước thanh toán sản phẩm trên app Edushop hoặc website Edushop.vn.

2. Trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của CTV:

- Có thể trở thành đối tác phân phối của Edushop nếu đủ điều kiện.

- Không được gian lận thương mại (Sử dụng thương hiệu Edushop để bán các sản phẩm khác ngoài hệ thống)

- Không được chèn ép, thao túng giá. Bán đúng giá như chương trình mà Edushop đang thực hiện theo từng giai đoạn.

- Được hỗ trợ Marketing online,…

- Được hưởng mức chiết khấu thêm nếu doanh thu vượt mức chỉ tiêu trong tháng.

3. Mức chiết khấu:

3.1. Mức chiết khấu chính:

- CTV được hưởng mức chiết khấu là 10% giá trị đơn hàng trước thuế

- Doanh thu sẽ được tổng kết vào mỗi cuối tháng và sẽ được thanh toán bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản trong 07 ngày làm việc. Công ty sẽ giữ lại 10% tổng doanh thu để nộp thuế thu nhập cá nhân.

3.2. Phần chiết khấu khác:

3.2.1. Nếu doanh thu của cá nhân CTV đạt từ 50 - 150 triệu/ tháng thì CTV sẽ được hưởng thêm 5% phần doanh thu vượt mức 50 triệu.

Ví dụ 1: A đạt doanh thu (DT) 49 triệu/tháng

Chiết khấu = DT x 10% = 49 triệu x 10% = 4,9 triệu đồng (Trả theo tháng)

Ví dụ 2: A đạt DT 80 triệu/tháng

Chiết khấu 10%/80tr = DT * 10% = 80 triệu x 10% = 8 triệu (Trả theo tháng)

Chiết khấu thêm = (80tr – 50tr) * 5% = 1,5 triệu

Tổng chiết khấu = 8 triệu + 1,5 triệu = 9,5 triệu

3.2.2. Nếu doanh thu của cá nhân CTV đạt từ trên 150 – 300 triệu/ tháng thì CTV sẽ được hưởng thêm 3% phần doanh thu vượt mức 150 triệu

Ví dụ 3: A đạt DT 250 triệu/tháng

Chiết khấu 10%/250tr = 250tr * 10% = 25 triệu (Trả theo tháng)

Chiết khấu thêm = (150tr – 50tr) * 5% + (250tr – 150tr) * 3% = 8 triệu.

Tổng chiết khấu = 25 triệu + 8 triệu = 33 triệu

3.2.3. Nếu doanh thu của cá nhân CTV đạt trên 300 triệu –1 tỷ/ tháng thì CTV sẽ được hưởng thêm 2% phần doanh thu vượt mức 300 triệu.

Ví dụ 4: A đạt DT 350 triệu/tháng

Chiết khấu 10%/350tr = 350tr * 10% =35 triệu (Trả theo tháng)

Chiết khấu thêm = (150tr – 50tr) * 5% + (300tr – 150tr) * 3% + (350tr – 300tr) * 2% = 10,5 triệu.

Tổng chiết khấu = 35 triệu + 10,5 triệu = 45,5 triệu

3.2.4. Nếu doanh thu của cá nhân CTV đạt từ trên 1 tỷ/ tháng thì CTV sẽ được hưởng thêm 1% phần doanh thu vượt mức 1 tỷ.

Ví dụ 5: A đạt DT 1,1 tỷ /tháng

Chiết khấu 10%/1 tỷ = 1 tỷ * 10% = 100 triệu (Trả theo tháng)

Chiết khấu thêm = (150tr – 50tr) * 5% + (300tr – 150tr) * 3% + (1,1 tỷ – 300tr) * 2% + (1,1 tỷ - 1 tỷ) * 1% = 26,5 triệu.

Tổng chiết khấu = 100 triệu + 26,5 triệu = 126,5 triệu
- Phần doanh thu của chiết khấu khác sẽ tổng kết vào mỗi quý và sẽ được thanh toán bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản trong 07 ngày làm việc của tuần đầu tiên của quý tiếp theo. Công ty sẽ giữ lại 10% tổng doanh thu để nộp thuế thu nhập cá nhân.