Giáo viên
Ngô Thị Kim Chi
Chuyên môn
Địa lý
Nơi công tác
Trường THPT Hà Trung
Xếp hạng hệ thống
10
Tổng lượt xem
0
Số năm giảng dạy
0
Các khóa học
Tất cả (0)