Giáo viên
Hoàng Thị Lệ
Chuyên môn
Tiếng anh
Nơi công tác
Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế
Xếp hạng hệ thống
6
Tổng lượt xem
16073
Số năm giảng dạy
10