Giáo viên
Thạc sĩ Nguyễn Thị Ánh Xuân
Chuyên môn
Vật lý
Nơi công tác
Phổ thông Cao đẳng FPT
Xếp hạng hệ thống
3
Tổng lượt xem
32361
Số năm giảng dạy
10