Giáo viên
Thạc sĩ Lý Hải Đường
Chuyên môn
Sinh học
Nơi công tác
Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế
Xếp hạng hệ thống
1
Tổng lượt xem
53794
Số năm giảng dạy
10